Önkormányzati tulajdonú ingatlanok jogszabályi háttere

Lakásbérleményekhez kapcsolódó jogszabályok

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyulésének 35/1995. (XII.12.) számú rendelete a lakások bérleti díjáról.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyulésének az önkormányzati bérlakásokról szóló 42/2007. (IX. 25.) számú rendelete.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyulésének 25/2007. (V. 16.) számú rendelete az önkormányzati bérlakások lakbértámogatásáról.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyulésének 48/2009. (XI. 09.) számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások elidegenítéséről.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyulésének 35/2010. (XI.04). számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól

1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyulésének 36/1997. (XI.4.) sz. rendelete a nyugdíjasok elhelyezésére épült bérlakások bérletérol

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyulésének 32/2001. (VI.27.) számú rendelete a garzonházakról.

Nem lakás bérleményekhez kapcsolódó jogszabályok

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyulésének 3/2003.(I. 29.) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonú, nem lakáscélú helyiségek bérletérol és használatáról.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyulésének 31/1997.(VII. 1.) számú rendelete az önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről.

Társasházkezeléshez kapcsolódó jogszabályok

2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról.

További rendeleteket és vonatkozó törvényeket a www.nagykanizsa.hu, illetve a www.magyarorszag.hu lapokon érhet el.