Kiadó ingatlanok

AZ ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK BÉRLETI JOGÁNAK ELNYERÉSÉRE KIÍRT PÁLYÁZATOK LEADÁSI HATÁRIDEJE: 2020. JÚNIUS 10. A JÁRVÁNYÜGYI VESZÉLYHELYZET A LAKÁSOK HELYSZÍNI BEJÁRÁSÁT TOVÁBBRA SEM TESZI LEHETŐVÉ, ÍGY AZ INGATLANOKRÓL KÉSZÜLT FOTÓK AZ ALÁBBIAKBAN TEKINTHETŐK MEG.

I. Szociális és költség alapon, önkormányzati bérlakás bérleti jogával rendelkező (csere), illetve nem rendelkező pályázók részére.
II. Garzonlakás 35. életévüket be nem töltött fiatal házasok, illetve élettársi közösségben élők részére.

-