Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10. szám alatti Nyugdíjasházban lévő üres önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 28.

Helye: Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoport Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. alagsori ügyfélfogadó

A licitálás időpontja: 2019. március 05. (kedd) de. 10.00 óra

Helye: Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoport Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 9.

A lakások paramétereit itt olvashatják: http://nkvg.hu/index.php?lokal=kiado_ingatlanok

 

A pályázaton való részvétel feltételei: 

 1./ Személyi feltételek

Pályázhat mindazon nagykanizsai állandó lakhelyű nyugdíjas, nyugdíjas házaspár, aki/k/

-          Nagykanizsán állandó lakos/ok/

-          öregségi nyugdíjas/ok/, vagy az öregségi nyugdíjkorhatár elérte/k/

-          önmaga, vagy legalább egyikük önmaga ellátására képes

-          a lakással kapcsolatos fizetési kötelezettségeket vállalja/k/ és annak eleget tud/nak/ tenni

-          a pályázó a pályázati feltételeket, a pályázati tárgyaláson történő licitálást elfogadja

 2./ Egyéb feltételek

Pályázhat mindazon 1. pontban részletezett személy/ek/, aki/k/

-          a rendeletben meghatározott összegű pénzadományt ajánl fel,

-          legalább komfortos önkormányzati tulajodonú lakás bérleti jogával rendelkezik, és

a)    amennyiben lakásbérleti joga határozatlan időre szól, a lakást tisztán, kiürített állapotban, térítésmentesen,

b)    amennyiben lakásbérleti joga határozott időre szól, a lakást a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. LXXVIII. törvény 7. § (2) bekezdésében meghatározott rendeltetésszerű használatra alkalma állapotban a bérbeadó rendelkezésére bocsátja.

-          városrendezési célból kiürítendő, illetve életveszély miatt lebontásra kerülő önkormányzati lakás bérlője, és a felajánlott lakást cserelakásként elfogadja.

Pályázni a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoportján (Nk, Erzsébet tér 7. alagsori ügyfélfogadó) átvehető, illetve a www.nagykanizsa.hu honlapról letölthető PÁLYÁZATI LAP kitöltésével lehet, melyen fel kell tüntetni:

-          a pályázó/k/ személyi adatait

-          a folyósított nyugdíj/ak/ összegét, csatolva az utolsó havi nyugdíjszelvény és törzslap fénymásolatát

-          a felajánlásra kerülő önkormányzati bérlakás pontos címét, helyiségeit, komfortfokozatát, havi bérleti díját, csatolva a bérleti szerződés fénymásolatát

-          saját tulajdonú lakás esetén annak pontos címét, helyrajzi számát, alapterületét, komfortfokozatát, helyiségeit, minden tulajdonos adatát.

A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoport ügyfélszolgálatán (Nk, Erzsébet tér 7. alagsor ügyfélfogadó) kell benyújtani. A licitálásra a pályázóknak külön értesítést nem küldünk.

A licitálás szabályai:

A licitáláson részt vehet az a pályázó, aki pályázatát határidőben, a kiírásban foglalt tartalommal nyújtotta be. A pályázót megbízással meghatalmazottja is képviselheti.

A licitálás induló összege:

Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. fsz. 3.    2.000.000.-Ft

Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. 17.    2.000.000.-Ft

Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. 18.    2.000.000.-Ft

A licitálás során a licitösszeg 50.000.-Ft-onként emelkedik.

A nyertes pályázóval a lakásra vonatkozó bérleti szerződést a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. köti meg az adomány befizetését, illetve önkormányzati bérlakás leadása esetén a kijelölést követő 15 napon belül. A felajánlott adományt a kijelölést követő 6 hónapon belül kell az önkormányzat számlájára megfizetni.  A nyugdíjasok bérlakása másik lakásra nem cserélhető, tartási szerződés nem köthető.