A „Terület- és Településfejlesztési Operatív Program” keretében megvalósuló munkaerőpiaci programok célja a paktumok szerinti keresletnek megfelelő munkaerő biztosítása, - az adott térségben munkát vállalni szándékozó - hátrányos helyzetű álláskereső és inaktív személyek foglalkoztathatóságának javítása, nyílt munkaerőpiaci elhelyezkedésének támogatása, másrészt a közfoglalkoztatásból a versenyszférába történő átlépés elősegítése.

A munkaerőpiaci program keretében a kormányhivatallal együttműködve –  a célcsoportba tartozó személy lakóhelye, tartózkodási helye, vagy ennek hiányában szálláshelye szerint illetékes – a járási hivatalok nyújtanak támogatásokat.

Az adott ügyfelet a járási hivatal vonja be az illetékes paktumba (lakcíme alapján) támogatott foglalkoztatási, képzési programokba, illetve munkaerőpiaci szolgáltatásokba.

Zala megyében a hírlevél megjelenéséig létrejött paktumok:

-        TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001 Zalai innovatív foglalkoztatási paktum megvalósítása

Megvalósítás időszaka: 2017.01.01-2021.06.30.

-        TOP-6.8.2-15-ZL1-2016-00001   A vállalkozások igényeire alapuló foglalkoztatás-fejlesztési program Zalaegerszeg Megyei Jogú Városban

Megvalósítás időszaka: 2017.01.01-2019.06.30.

-        TOP-6.8.2-15-NA1-2016-00001 Kanizsai foglalkoztatási paktum

Megvalósítás időszaka: 2017.01.01-2019.06.30.

-        TOP-5.1.2-15-ZA1-2016-00002 Dél-Zalai Foglalkoztatási Együttműködés

Megvalósítás időszaka 2017.05.01-2020.06.30.

A programban meghatározott munkaerőpiaci tevékenységekbe az adott térségben munkát vállalni szándékozó, álláskereső hátrányos helyzetű személyek, közfoglalkoztatottak és inaktívak vonhatóak be.

A program szempontjából hátrányos helyzetűnek minősülnek:

-        Alacsony iskolai végzettségűek

-        25 év alatti fiatalok, vagy 30 év alatti pályakezdő álláskeresők

-        50 év felettiek

-        GYED-ről, GYESE-ről, ápolási díjról visszatérők, vagy legalább egy gyermeket egyedül nevelő felnőttek

-        Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők

-        Tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek

-        Megváltozott munkaképességű személyek

-        Roma nemzetiséghez tartozó személyek

-        A közfoglalkoztatásból a versenyszférába visszavezethetők (Azok a közfoglalkoztatásból 30 napnál nem régebben kilépett s nyilvántartásba vett álláskeresők, akik a versenyszférába visszavezethetők.)

-        Inaktívak

Amennyiben az egyén korábban a kormányhivatal által indított bármely projekt résztvevője volt, feltétel még, hogy az ezzel kapcsolatos 180. napi nyomon követése lezárt legyen.

A TOP projektek foglalkoztatási támogatásai

Foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatás (Bértámogatás):

-        Támogatás ajánlott időtartama: 8 hónap lehet 4 hónap továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel (amennyiben a támogatás nem 8+4=12 hónapra kerül megállapításra, minden elemét arányosan csökkenteni kell)

-        Támogatás mértéke: foglalkoztatót terhelő bér és szociális hozzájárulási adó 70%-a
legfeljebb bruttó 200 000 Ft (tartalmazza a szociális hozzájárulási adót is)

Bérköltség támogatás:

A projektben kétféle konstrukcióban nyújtható bérköltség támogatás

Bérköltség támogatás 8+4

-        Támogatás ajánlott időtartama: 8 hónap lehet 4 hónap továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel (amennyiben a támogatás nem 8+4=12 hónapra kerül megállapításra, minden elemét arányosan csökkenteni kell)

-        Támogatás mértéke: foglalkoztatót terhelő bér és szociális hozzájárulási adó 100 %-a legfeljebb bruttó 200 000 Ft (tartalmazza a szociális hozzájárulási adót is)

Bérköltség támogatás 90 nap

-        Támogatás ajánlott időtartama: 90 nap

-        Támogatás mértéke: foglalkoztatót terhelő bér és szociális hozzájárulási adó 100 %-a legfeljebb bruttó 200 000 Ft (tartalmazza a szociális hozzájárulási adót is)

Vállalkozóvá válás támogatása:

-        A támogatás legfeljebb 6 hónapig, havonta a kötelező legkisebb munkabér
(2017. évben: bruttó 127 500 Ft) összegéig adható

Kiegészítő támogatások:

-        Helyközi utazás támogatása

-        Lakhatási támogatás

Az Ifjúsági Garancia Rendszer célja

Az Ifjúsági Garancia Rendszerben és a keretében megvalósuló munkaerőpiaci programban a résztvevők, azaz a 25 év alatti fiatalok, többféle támogatási eszköz felhasználásával segítségnyújtásban részesülnek, annak érdekében, hogy a munkaerőpiac aktív résztvevőivé váljanak.

A GINOP 5.2.1-14 kiemelt projekt foglalkoztatási támogatásai

A foglalkoztatás bővítését szolgáló bértámogatás:

A munkaadó részére nyújtható támogatási forma, a célcsoportba tartozó ügyfél munkaviszony keretében való foglalkoztatása esetén. A támogatás mértéke a foglalkoztatót terhelő bruttó bér és a szociális hozzájárulási adó 70%-a. A támogatás folyósítási időtartalma legfeljebb 8 hónap, további 4 hónap támogatás nélküli továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel.

Bérköltség támogatás munkatapasztalat szerzésének céljából:

Munkatapasztalat-szerzés céljából szintén a munkaadó részére nyújtható támogatási forma, a célcsoportba tartozó ügyfél munkaviszony keretében való foglalkoztatása esetén. A támogatás legfeljebb 90 napig adható, a bruttó bér és a szociális hozzájárulási adó összegének 100%-a mértékében.

Bérköltség támogatás az alacsony iskolai végzettségűek támogatására:

Kizárólag az alacsony iskolázottságú fiatalok munkaviszonyban történő foglalkoztatása esetén adható a munkaadó részére az alábbi konstrukcióban: legfeljebb 10 hónapig a bruttó munkabér és a szociális hozzájárulási adó összegének 100%-a, illetve 5 hónapig – a támogatási időszak felével egyező tartamban – támogatás nélküli továbbfoglalkoztatási kötelezettség.

Bérköltség támogatás a nem alacsony iskolai végzettségűek támogatására:

A nem alacsony iskolai végzettségű fiatalok foglalkoztatása esetében nyújtható támogatási forma. A támogatás időtartama 6 hónap a bruttó bér és a szociális hozzájárulási adó összegének legfeljebb 100%-áig, valamint 3 hónap támogatás nélküli továbbfoglalkoztatási kötelezettség.

Vállalkozóvá válás támogatása:

Azon 25 év alatti fiatal részére nyújtható, aki vállalkozás indításával (egyéni vállalkozó, őstermelő, gazdasági társaság tagjaként személyes közreműködés vállalása) szeretné megvalósítani az önfoglalkoztatását. A támogatás legfeljebb 6 hónapig, havonta a kötelező legkisebb munkabér (2017. évben: bruttó 127 500 Ft) összegéig adható.

Kiegészítő támogatások:

- Helyközi utazás támogatása

- Lakhatási támogatás

GINOP 5.1.1-15 Út a munkaerőpiacra c. kiemelt projekt

A projekt segítséget nyújt az álláskeresők és inaktívak, különösen az alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztathatóságának javításában, nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedésének támogatásában, másrészt a közfoglalkoztatásból a versenyszférába való átlépésének érdekében.

Célcsoportok: 25-64 év közötti nyilvántartott álláskeresők, a 25-30 év közötti pályakezdő álláskeresők, az alacsony iskolázottságú nyilvántartott álláskeresők, a gyermekgondozást és hozzátartozó ápolását követő újrakezdés nehézségeivel küzdő nyilvántartott álláskeresők, a tartósan (legalább 6 hónapja) nyilvántartott álláskeresők, az 50 év feletti nyilvántartott álláskeresők, a közfoglalkoztatásból a versenyszférába visszavezethető álláskeresők.

A GINOP 5.1.1-15 Út a munkaerőpiacra projekt foglalkoztatási támogatásai

Foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatás (bértámogatás):

A támogatás ajánlott időtartama: 8 hónap, további 4 hónap továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel; a támogatás mértéke: bér + járulék legfeljebb 70%-a, jelenleg legfeljebb bruttó       200 000 Ft munkabérig.

Bérköltség támogatás

Bérköltség támogatás munkatapasztalat szerzésének céljából:

A támogatás időtartama: 90 nap; a támogatás mértéke: bér+ járulék 100%-a, jelenleg legfeljebb bruttó 200 000 Ft munkabérig. Csak a 25-30 év közötti pályakezdő álláskeresők, az alacsony iskolázottságú nyilvántartott álláskeresők, a gyermekgondozást és hozzátartozó ápolását követő újrakezdés nehézségeivel küzdők, tartós álláskeresők és az 50 év feletti nyilvántartott álláskeresők részére nyújtható.

Bérköltség támogatás (70%):

A támogatás ajánlott időtartama: 8 hónap, további 4 hónap továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel; a támogatás mértéke: bér + járulék legfeljebb 70%-a, jelenleg legfeljebb bruttó     200 000 Ft munkabérig.

Bérköltség támogatás (100%):

Támogatás ajánlott időtartama: 8 hónap, további 4 hónap továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel; a támogatás mértéke: bér + járulék legfeljebb 100%-a, jelenleg legfeljebb bruttó  200 000 Ft munkabérig.

Csak az alacsony iskolázottságú nyilvántartott álláskeresők, az 50 év feletti nyilvántartott álláskeresők és a közfoglalkoztatásból a versenyszférába visszavezethetők részére nyújtható.

Vállalkozóvá válás támogatása:

-        A támogatás legfeljebb 6 hónapig, havonta a kötelező legkisebb munkabér
(2017. évben: bruttó 127 500 Ft) összegéig adható

Kiegészítő támogatások:

-        Helyközi utazás támogatása

-        Lakhatási támogatás

Részletes információért forduljon

az illetékes járási hivatal - támogatással foglalkozó - munkatársaihoz!

-   Zalaegerszegi Járási Hivatal Foglalkoztatási, Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Foglalkoztatási Osztály
8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 42-44., Telefon: 92/549-480

-   Nagykanizsai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály
8800 Nagykanizsa, Fő út 24., Telefon: 93/313-350, 93/536-133

-   Keszthelyi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály
8360 Keszthely, Kossuth L. u. 42., Telefon: 83/510-323
8790 Zalaszentgrót, Csány László út 2., Telefon: 83/560-016

Lenti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály
8960 Lenti, Templom tér 11., Telefon: 92/551-035
8868 Letenye, József Attila u. 1., Telefon: 93/343-206

GINOP-6.1.1-15 kódszámú „Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése” című kiemelt projekt

A kiemelt projekt célja, hogy ösztönözze az alacsony iskolai végzettséggel, munkaerőpiacon keresett kompetenciával vagy szakképesítéssel nem rendelkező felnőtt lakosság, kiemelten a közfoglalkoztatottak részvételét az oktatásban, képzésben, és lehetőséget biztosítson számukra a munkaerő-piaci szempontból releváns képzettség, ismeretek, készségek, kompetenciák megszerzésére.

A kiemelt projekt keretében támogatásban részesülhetnek azok a tankötelezettségüket teljesített, de öregségi nyugdíjkorhatárt el nem ért felnőtt személyek, akik az alábbi célcsoportba tartoznak:

-        közfoglalkoztatási jogviszonyban állnak,

-        munkaviszonyban állnak.

Előnyt jelent a jelentkezés elbírálásánál, ha a jelentkezőnek nincs középfokú végzettsége, azaz nem fejezte be a középiskolát.

A kiemelt projektben a munkaviszonyban álló célcsoporttag képzésben való részvételének támogatása kétféleképpen valósulhat meg:

-        Csekély összegű („de minimis”) támogatásként, amennyiben a képzés során megszerzett képesítés a munkaadó tevékenységéhez kapcsolódik. Ebben az esetben a támogatás 100%, azonban kizárólag olyan vállalkozások részére biztosítható, amelyek nyilatkozata alapján megfelelnek a de minimis támogatások igénybevételére vonatkozó feltételeknek.

-         Egyéb esetben képzési támogatás nyújtható, ahol a képzési költség 50%-a a támogatás. A támogatás mértékét egyéb feltételek, bónuszok (megváltozott munkaképességű vagy hátrányos helyzetű munkavállaló részére nyújtott képzés esetén 10 százalékponttal, középvállalkozásnak nyújtott támogatás esetén 10 százalékponttal, kisvállalkozásnak nyújtott támogatás esetén 20 százalékponttal) befolyásolhatják, de maximum 70%-ig terjedhet. A fennmaradó rész a kiemelt projektből nem támogatható, azt a munkaadónak szükséges finanszíroznia.

Munkahelyteremtő program indul mikro-, kis- és középvállalkozásoknak

Augusztus elsejétől 10 milliárd forint összegű nyílt pályázatot hirdet a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására a Nemzetgazdasági Minisztérium, a program 1100-1200 kkv-nál több mint 5 ezer új munkahely létrejöttét segítheti elő.

A központi program segítségével a kkv-k többek között új eszközöket, gépeket szerezhetnek be, a támogatási összeget ingatlanvásárlásra vagy bérleti díjakra is fordíthatják. A munkahelyteremtő támogatás regionális beruházási támogatás jogcímen vagy csekély összegű (de minimis) támogatásként nyújtható, amelynek mértéke nem regisztrált álláskereső esetén új munkahelyenként 1,5 millió forint lehet, ezen felül:

-        kiközvetített álláskeresők foglalkoztatása esetén új munkahelyenként 500 ezer forint,

-        a foglalkoztatást megelőző 12 hónap alatt kizárólag közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személynél új munkahelyenként 800 ezer forint,

-        kedvezményezett járásban vagy településen új munkahelyenként további 400 ezer forint kiegészítő támogatást kaphatnak.

A munkáltatónak vállalnia kell, hogy a beruházással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat a beruházás befejezésétől számított 3 évig folyamatosan fenntartja és működteti a térségben, egyúttal köteleznie kell magát, hogy a beruházási telephelyén a pályázat benyújtása előtti 12 hónapban meglévő átlagos létszámot fenntartja, és a létszámbővítésre legalább 2 éves folyamatos foglalkoztatási kötelezettséget vállal.

A munkaerő-piaci program pályázati időszaka 2017. augusztus 1-jétől nyílik meg, és a 2017. szeptember 15-én zárul le. A támogatott beruházást legkésőbb 2018. szeptember 30-ig kell a kedvezményezetteknek befejezniük.

A pályázaton való részvételről, a pályázat feltételeiről és elkészítéséről a beruházás helye szerinti kormányhivatal foglalkoztatásért felelős szervezeti egysége – Zala megyében a Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály – ad tájékoztatást.

Új elemmel bővült a „Közfoglalkoztatásból a versenyszférába” segítő központi munkaerőpiaci program

2017. július 1-jével kiterjesztésre került a „Közfoglalkoztatásból a versenyszférába” segítő központi munkaerőpiaci program. A közfoglalkoztatásból kilépők a jogszabályban meghatározott feltételek mellett a korábbiakban is jogosultak voltak elhelyezkedési juttatás igénybevételére, melynek összege megegyezik a foglalkoztatást helyettesítő támogatás havi összegével, és addig kapja az egyén, ameddig a közfoglalkoztatási jogviszonya munkaviszony létesítése hiányában fennállt volna.

Új elemként jelenik meg, hogy a közfoglalkoztatásból kilépőket alkalmazó munkáltatók bérköltség támogatással szakmai segítőt vehetnek igénybe – alkalmazottaik közül megfelelő szakembert jelölhetnek ki – a munkahelyi beilleszkedés elősegítésére. Bérköltség támogatásként ilyen célra havi 50 000 Ft és annak ténylegesen megfizetésre kerülő szociális hozzájárulási adója együttes összegének 100 %-a kerül megtérítésre 3 hónap időtartamig. 1-3 fő korábban közfoglalkoztatott személy után egy, 4-6 fő után kettő, 7 főnél több korábbi közfoglalkoztatott foglalkoztatása esetén pedig legfeljebb három szakmai segítőre tekintettel nyújtható támogatás.

Munkaerőpiaci képzéseinkhez kapcsolódó aktuális információk

Munkaerőpiaci képzéseink szervezésénél fontosnak tartjuk, hogy a helyi munkaerőpiaci igényekhez igazodva hirdessük meg tanfolyamainkat, illetve a vállalkozásokat, cégeket informáljuk a tanfolyamok befejezését követően, hogy milyen friss szakképesítéssel rendelkező ügyfelek találhatók az adatbázisban.

2017. július 31-ig befejeződött munkaerőpiaci képzések:

-        Gyermek- és ifjúsági felügyelő

-        "C" Tehergépkocsi-vezető +GKI

-        Szociális gondozó és ápoló

-        Kézápoló és műköröm építő

-        ECDL

2017. augusztus 1 és szeptember 30. között befejeződő munkaerőpiaci képzések:

-        Szakács

-        Élelmiszer-, vegyi áru eladó

-        Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Szakmairány: Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő) + Traktoralapú univerzális földmunkagép kezelő (hatósági)

-        "C" Tehergépkocsi-vezető +GKI

-        Vállalkozási ismeretek

Diákmunkára vonatkozó szabályok

Főszabályként munkavállaló az lehet, aki a 16. életévét betöltötte. Ettől eltérően munkavállaló lehet - az iskolai szünet alatt - az a 15. életévét betöltött tanuló is, aki nappali rendszerű képzés keretében tanulmányokat folytat. A munkaszerződés megkötéséhez, módosításához, megszüntetéséhez vagy kötelezettségvállaláshoz a törvényes képviselő hozzájárulása szükséges.

A diákok munkavállalásához kötődő leggyakoribb foglalkoztatási forma az iskolaszövetkezetben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytató tanuló, hallgató tag munkavégzése.

Ezen túlmenően a tanuló - mindenki máshoz hasonlóan - alkalmazható még:

- munkaviszonyban az általános szabályok szerint;

- munkaviszonyban az egyszerűsített foglalkoztatásra vonatkozó előírások szerint;

- háztartási alkalmazottként (pl. babysitter); vagy

- munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban (pl. megbízási szerződéssel).

A munkaviszony munkaszerződéssel jön létre. A munkaszerződés alapján a munkavállaló köteles a munkáltató irányítása szerint munkát végezni, a munkáltató pedig köteles a munkavállalót foglalkoztatni és munkabért fizetni. A munkaviszony kezdetének napját a munkaszerződésben kell meghatározni. Ennek hiányában a munkaviszony kezdete a munkaszerződés megkötését követő nap. A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaviszony létrejöttét a munkáltatónak legkésőbb a munkavégzés megkezdéséig be kell jelentenie az adó hatósághoz.

A 18. életévét be nem töltött fiatal munkavállalóra vonatkozó különös szabályok:

-        éjszakai munka, valamint rendkívüli munkaidő (túlóra, ügyelet) nem rendelhető el,

-        napi munkaideje legfeljebb napi 8 óra, és a több munkaviszony keretében történő munkavégzés idejét össze kell számítani,

-        legfeljebb egy heti munkaidőkeret rendelhető el,

-        négy és fél órát meghaladó beosztás szerinti napi munkaidő esetén, legalább 30 perc, hat órát meghaladó beosztás szerinti napi munkaidő esetén, legalább 45 perc munkaközi szünetet kell biztosítani,

-        legalább 12 óra tartamú napi pihenőidőt kell biztosítani,

-        hetente két pihenőnap vagy 48 óra egybefüggő pihenőidő jár, ami nem osztható be egyenlőtlenül,

-        a fiatal munkavállalónak évenként öt munkanap pótszabadság jár, utoljára abban az évben, amelyben a tizennyolcadik életévét betölti.

A diák munkavállalót is megilleti a szabadság időarányos része, amennyiben ez nem kerül kiadásra a szabadság, a jogviszony megszűnésekor pénzben meg kell váltani.

Egyszerűsített foglalkoztatás:

Különbséget kell tenni az egyszerűsített foglalkoztatás formái között, ez kétféle lehet. Idénymunka, ami lehet turisztikai vagy mezőgazdasági célú, továbbá alkalmi munka.

Idénymunka:

Évente maximum 120 nap. A munkáltatót terhelő közteher mértéke 500 Ft/nap/munkavállaló. A munkáltatónak az egyszerűsített foglalkoztatást be kell jelentenie az illetékes elsőfokú adóhatóságnak, ezzel keletkezik az egyszerűsített foglalkoztatás céljából létrejött munkaviszony. A munkáltató bejelentési kötelezettségét elektronikus kapcsolattartás útján, vagy telefonon teljesítheti.

Alkalmi munka:

Alkalmi munka a munkáltató és a munkavállaló között összesen legfeljebb öt egymást követő naptári napig és egy naptári hónapon belül összesen legfeljebb 15 naptári napig, és egy naptári éven belül összesen legfeljebb 90 naptári napig létesíthető, határozott idejű munkaszerződéssel, amit be kell jelenteni az adóhatóságnak, az idénymunkához hasonlóan elektronikus úton vagy telefonon. A munkáltatót terhelő közteher mértéke 1000 Ft/nap/munkavállaló.

Az idénymunka és az alkalmi munka közterheinek (500 Ft/nap/munkavállaló, illetve 1000 Ft/nap/munkavállaló) megfizetésével a munkáltatót társadalombiztosítási járulék, szakképzési hozzájárulás, egészségügyi hozzájárulás és rehabilitációs hozzájárulás, valamint az Szja. tv-ben meghatározott adóelőleg-levonási kötelezettség nem terheli.

Az egyszerűsített foglalkoztatás céljára létesített munkaviszony alapján alapbérként, illetve teljesítménybérként – a meghatározott feltételeknek megfelelően – legalább a kötelező legkisebb munkabér 85%-a, garantált bérminimum esetén 87%-a jár.

Őszi rendezvényünk: Pályaválasztási Kiállítás és Szakmabemutató

A Pályaválasztási Kiállítás és Szakmabemutató (PVK) megrendezésével célunk, hogy elősegítsük a 7-8. osztályos fiatalok megalapozott pályaválasztási döntését, hogy nagyobb eséllyel találják meg az érdeklődésükhöz és képességeikhez, valamint a gazdaság igényeihez illeszkedő szakmát, és váljanak sikeres munkavállalókká a munkaerőpiacon. A pályaválasztás előtt álló fiatalok bőséges elméleti ismeretet és szemléletes gyakorlati képet kaphatnak a szakmákról, hiányszakmákról, valamint elsősorban Zala megye szakképzést folytató, középfokú oktatási intézményeiről.

Tervezett időpontok és helyszínek:

–   2017.10.26-28.         –          Zalaegerszeg - KDVMK Apáczai Csere János Művelődési Központja - Zalaegerszeg, Apáczai tér 5.

–  2017.11.09-10.        –          Nagykanizsa - Nagykanizsai Szakképzési Centrum –

 Zsigmondy Szakképző Iskolája – Nagykanizsa, Hunyadi u. 18.

–  2017.11.16-17.         –          Keszthely - Pannon Egyetem Georgikon Kar, D épület – Keszthely, Festetics u. 7.