Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10. számú Nyugdíjasházban lévő üres önkormányzati bérlakás bérleti jogának elnyerésére Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a nyugdíjasok elhelyezésére épült bérlakások bérletéről szóló 36/1997. (XI.4.) önkormányzati rendelete alapján.

Pályázatra kiírt lakás: Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 10.

A pályázat benyújtásának határideje:  2016. október 28. (péntek)

Helye: Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoport Nagykanizsa, Ezsébet tér 7. alagsori ügyfélfogadó

A licitálás időpontja: 2016. november 3. (csütörtök) de. 10.00 óra

Helye: Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoport Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 4.

A bérlemény leírása:

 Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 10.

- elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész

- alapterülete: 25 m²

- szobaszáma: 1 szoba

- komfortfokozata:összkomfortos

- állapota: helyreállított

- bérleti díja:

- bérlakást leadó pályázó esetén 12.275,-Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendő díj + rezsiköltség

- adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, rezsit és az     igénybevett szolgáltatásokért díjat köteles fizetni

 

A lakás megtekinthető: 2016. október 11. 10:00-11:00-ig.

A pályázaton való részvétel feltételei: 

1./ Személyi feltételek

Pályázhat mindazon nagykanizsai állandó lakhelyű nyugdíjas, nyugdíjas házaspár, aki/k/

-       Nagykanizsán állandó lakos/ok/

-       öregségi nyugdíjas/ok/, vagy az öregségi nyugdíjkorhatár elérte/k/

-       önmaga, vagy legalább egyikük önmaga ellátására képes

-       a lakással kapcsolatos fizetési kötelezettségeket vállalja/k/ és annak eleget tud/nak/ tenni

-       a pályázó a pályázati feltételeket, a pályázati tárgyaláson történő licitálást elfogadja

2./ Egyéb feltételek

Pályázhat mindazon 1. pontban részletezett személy/ek/, aki/k/

-       a rendeletben meghatározott összegű pénzadományt ajánl fel,

-       legalább komfortos önkormányzati tulajodonú lakás bérleti jogával rendelkezik, és

a)    amennyiben lakásbérleti joga határozatlan időre szól, a lakást tisztán, kiürített állapotban, térítésmentesen,

b)    amennyiben lakásbérleti joga határozott időre szól, a lakást a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. LXXVIII. törvény 7. § (2) bekezdésében meghatározott rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban

a bérbeadó rendelkezésére bocsátja.

-       városrendezési célból kiürítendő, illetve életveszély miatt lebontásra kerülő önkormányzati lakás bérlője, és a felajánlott lakást cserelakásként elfogadja.

Pályázni a  Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoportján (Nk, Erzsébet tér 7. alagsori ügyfélfogadó) átvehető, illetve a www.nagykanizsa.hu honlapról letölthető PÁLYÁZATI LAP kitöltésével lehet, melyen fel kell tüntetni:

-       a pályázó/k/ személyi adatait

-       a folyósított nyugdíj/ak/ összegét, csatolva az utolsó havi nyugdíjszelvény és törzslap fénymásolatát

-     a felajánlásra kerülő önkormányzati bérlakás pontos címét, helyiségeit, komfortfokozatát, havi bérleti díját, csatolva a bérleti szerződés fénymásolatát

-       saját tulajdonú lakás esetén annak pontos címét, helyrajzi számát, alapterületét, komfortfokozatát, helyiségeit, minden tulajdonos adatát.

A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoport ügyfélszolgálatán (Nk, Ezsébet tér 7. alagsor ügyfélfogadó) kell benyújtani. A licitálásra a pályázóknak külön értesítést nem küldünk.

A licitálás szabályai:

A licitáláson részt vehet az a pályázó, aki pályázatát határidőben, a kiírásban foglalt tartalommal nyújtotta be. A pályázót megbízással meghatalmazottja is képviselheti.

A licitálás induló összege: Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 10.       2.000.000,-Ft

A licitálás során a licitösszeg  50.000.-Ft-onként emelkedik.

A nyertes pályázóval a lakásra vonatkozó bérleti szerződést a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. köti meg az adomány befizetését, illetve önkormányzati bérlakás leadása esetén a kijelölést követő 15 napon belül. A feljánlott adományt a kijelölést követő 6 hónapon belül kell az önkormányzat számlájára megfizetni. 

A nyugdíjasok bérlakása másik lakásra nem cserélhető, tartási szerződés nem köthető.

Nagykanizsa, 2016. szeptember